Profil společnosti

Společnost ENVIRMINE-ENERGO a.s. nabízí svým zákazníkům dodávky technologických celků v oblasti dopravy, skladování a zpracování sypkých hmot a dále technologie na ochranu životního prostředí, zejména na ochranu ovzduší.
Dopravní systémy, zahrnující pásové, šnekové a řetězové dopravníky, korečkové elevátory, pneumatickou dopravu apod., jsou konečnému zákazníkovi často dodávány včetně řídících systémů, ocelových konstrukcí a montáže vyšší formou dodávky, tzv. „na klíč“.
Naše technologie navrhujeme s ohledem na vysokou užitnou hodnotu při nízkých investičních, provozních a energetických nákladech a zároveň se snažíme, aby naše řešení byla ekologicky šetrná. Při zpracování našich zakázek spolupracujeme s řadou významných evropských výrobců, abychom mohli zákazníkům nabídnout zařízení a výrobní linky na současné nejvyšší technologické úrovni.
Naše dodávky zahrnují jak samostatné stroje či zařízení, tak vysoce konstrukčně a technologicky náročné systémy.
Dále naše společnost nabízí i technickou-poradenskou činnost formou zpracování studií a investičních záměrů, vlivu stavby na životní prostředí ( EIA ), ekologické audity aj.
Naše technologie spolehlivě a dlouhodobě fungují v Čechách, Polsku, Slovensku a v Norsku.

Cíl společnosti
Spokojený zákazník provozující námi dodané zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám a bude na vysoké technické úrovni.

Naše nabídka je směřována pro následující odvětví:
- Energetika
- Výroba stavebních hmot
- Cementárny, vápenky
- Chemický průmysl
- Hutě
- Keramický průmysl
- Těžba a zpracování surovin ( uhlí, písek… )
- Zpracování odpadů
- Potravinářský průmysl
 - Zemědělství

Kvalita
Zařízení dodávaná společností ENVIRMINE-ENERGO bývají často tím hlavním a nejdůležitějším zařízením celého výrobního provozu a my si uvědomujeme, že je nutné klást největší důraz na jejich kvalitu a spolehlivost. Proto se již od založení společnosti snažíme dodávat našim zákazníkům stroje a zařízení nejvyšší kvality, k čemuž by měl přispět certifikát ISO 9001:2009, který vlastníme.

Spolehlivý partner
 Díky naší silné víře v partnerství s našimi klienty, odhodlání hledat nová technická řešení a snaze dodávat naše zařízení jako projekty na klíč, jsme si vybudovali pověst solidního a spolehlivého partnera na trhu. Naším hlavním cílem a přáním je, do budoucna vytvářet dlouhodobé vztahy, jak uvnitř firmy, tak navenek s Vámi, našimi obchodními partnery.

Dodávky na klíč 
 Naše vlastní projekční oddělení a výroba nám umožňují dodávat zakázky „na klíč“ tzn. že kromě vlastních výrobků zajišťujeme i potřebné subdodávky (např. elektro a stavební část technologie). Veškeré projekční a konstrukční práce se provádí s použitím 3D modelování, které zvyšuje produktivitu projekčních prácí, kvalitu a přesnost výrobků a technologií.
- projekce
- výroba
- zajištění subdodávek
- řízení jakosti a průběžná kontrola jakosti
- montáž vč. pojištění
- uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
- servis ( záruční a po záruční )
 

Řízení jakosti 
 Řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2009
V rámci řízení jakosti máme interně zpracovány postupy na:
kontrolu průběhu vlastní výroby a výrobků, výstupní kontrolu zakázek vč. požadovaných zkoušek a vypracování protokolů, kontrolu kooperujících firem – dodavatelů
Součástí toho systému jakosti je i metrologie tj. evidence, kalibrace a pravidelná kontrola měřidel.


Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic