2/2018

Naskladňování a doprava biomasy

Biomasový kotel v lokalitě Benkovac ( Chorvatsko ) je zasobován 2 druhy paliva :

-        Peletky z biomasy ( pr. 6-8 mm, délka 10 – 40 mm, sypná hmotnost 500 kg/m3 )

-        Dřevní štěpka ( granulometrie 10 – 50 mm, sypná hmotnost 260 kg/m3 )

 

Součástí dodávky „na klíč“ byla technologie :

Doprava štěpky  (  dopravní výkon linky 60 m³/h, objem zásobníku štěpky 400 m3 )

o   Zásobník štěpky  – pohyblivá podlaha

o   Vynášecí řetězový dopravník

o   Separátor kovů                                                                 

o   Hvězdicové třídící síto                                                     

o   Dopravní systém do denního zásobníku kotle

 

Doprava peletek ( dopravní výkon linky peletek 60 m³/h,   objem sila peletek 500 m3 )

o   Příjmový koš                                                                      

o   Vynášecí redler  

o   Korečkový elevátor           

o   Spojovací redler                                               

o   Zásobní silo vč. zabezpečení proti výbuchu ATEX

o   Vynášecí oběžná šneková fréza

o   Rotační podavač                                                              

o   Pásový dopravník                                             

o    Pásová váha                                                              

o   Dopravní systém do denního zásobníku kotle

Potřebné ocelové konstrukce

 

Elektro, MaR, ASŘ

 

12/2017

Rekonstrukce a modernizace pasové dopravy uhlí

Cílem rekonstrukce a modernizace bylo zvýšení spolehlivosti zauhlování včetně předcházení rizikům požáru a výbuchu uhelného prachu, která vycházejí z platné legislativy NV 406/2004 Sb., dále zajištění řízeného automatického vzorkování dodaného i spotřebovávaného paliva a separace kovů.

Celkem se rekonstrukce týkala 6 pasových dopravníků ( délky od 40 do 220 metrů, šířka pasů 1000 mm ).

Předmětem rekonstrukce byli následující zařízení a práce :

- kompletní demontáž dopravníků

- kompletní nátěry ocelových konstrukcí dopravníků

- výměna poškozený válečkových stolic a válečků

- dodávka nových pryžových pasů, nových stěračů

- dodávka dopadových loží a násypných vedení

- dodávka nových pohonů, nových poháněcích a vratných bubnú

dodávka nových svodek přesypů z hardoxu

-  demontáž stávajících separátorů kovů a dodávka 2 ks nových

  separátorů + indikátory kovů a značkovače

- demontáž stávajícího vzorkovače a dodávka nového automatického vzorkovače s odběrem z linky A, B

- dodávka technologie mlžení na přesypech dopravníků T6/T7 a T7/T8 linek A, B 

 

 

9/2017

Míchání a expedice popílku

V rámci investiční akce „Distribuční centrum pro ekologické využití vedlejších energetických produktů v ETU“ naše společnost realizoval „PS 02 Míchání a expedice popílku“, který obsahoval následující stroje a zařízení :

 • Šoupátkový uzávěr s řetězovým kolem, šoupátkový uzávěr s válcem
 • Turniketový podavač s frekvenčním měničem
 • Kompenzátory
 • Šnekový dopravník
 • Mísící zařízení - dvouhřídelový šnekový dopravník s lopatkami ( míchány jsou 3 druhy popílku )
 • Kompenzátor, skluzy
 • Vzorkovač ( hmotnost vzorku na 1 odběr 0,14 - 0,18 kg )
 • Plnící hubice vč. integrovaného filtru

Výkon linky 100 m3/hod.

 

9/2017

Třídící linka kovových odpadů

PS01 je určen pro automatické třídění na různé velikosti (frakce) s návaznou separací kovů (magnetických a nemagnetických). Vstupní surovina je pomocí nakladače založena do vstupního zásobníku, ten ji nadávkuje do linky. V lince je velikostně roztříděna na frakci menší jak 400 mm a větší jak 400 mm pomocí třídiče, jehož vnitřní prostor je odsáván. Z frakce 0-400 jsou dále separovány kovy. Výstupem je surovina/kov vhodná pro zpracování v průmyslu.

PS02 je určen pro automatické dotřídění. Výstupem jsou :

 • Prachové podíly bez přísad kovů
 • Železné kovy
 • Neželezné kovy
 • Hliník
 • Barevné kovy
 • Směs odpadu, kamení a nerez oceli

PS03 je určen na ruční dotřídění vstupní suroviny z PS01 ( frakce větší jak 400 mm). Vstupní surovina je zakládána na vstupní dopravník, v třídící kabině ji poté obsluha roztřídí a pomocí gravitačních shozů dopraví do kontejnerů pod kabinou. Kabina je průběžně odsávána.

Nakládku zpracovávaného materiálu a odvoz vytříděných surovin provádí  manipulační technika. Výkon linky činí 30 tun /hod. Součástí dodávky byla i část elektro, Mar, ASŘ.

 

8/2017

Doprava, skladování a expedice bramborového proteinu

Jedná o poloautomatickou linku, kde se na vstupu do linky analyzuje bramborový protein (měří se vlhkost a proteinové složky) a pomocí separátorů a třídícího síta jsou z něho odstraněny kontaminované částice (železo, nerez a barevné kovy) a nadrozměrné částice. Neshodný, kontaminovaný a nadrozměrný protein je uskladněn v big-bagu nebo v barelech.

Vyhovující protein je pomocí pneumatické dopravy přepraven do mezizásobníku s filtrem ( provedení dle ATEX ), kde je pomocí rotačního podavače ( ovládaný frekvenčním měničem ) nadávkováno přesné množství proteinu do váženého zásobníku. Obsluha v expediční hale je za pomoci majáku a akustické signalizace informovaná, že je naváženo potřebné množství proteinu.

Navážené dávka proteinu je poté ze zásobníku vyprázdněna do zavěšeného big- bagu, který je umístěn na válečkové dráze a na které dojde k obchodnímu zvážení; následně je bag vyexpedován.

Linka je vyrobena z nerez oceli 17 240 ( AISI 304 ).

Součástí dodávky byla i část elektro, Mar, ASŘ.

 

3/2017

Doprava uhlí z výklopníku Innofreight

Investor ( EOP ) se rozhodl spolu se společností Innofreight realizovat investici, jejímž výsledkem je zahájení používání železničních vozů Innofreight pro dopravu uhlí do EOP, a tyto jsou následně vysypávány pomocí výklopníku Innofreight. 

Naše společnost v rámci této investice dodala na klíč spojovací dopravníky, které napojily výkladku uhlí se stávajícím hlubinným zásobníkem. Naše dodávka byla vč. část elektro, Mar, ASŘ a potřebné stavební části díla.

Jednalo se o 2 pasové kapotované dopravníky a související přesypy ( vyloženy kluzným plastem ).

Přepravovaný materiál je hnědé uhlí, dopravní výkon 1200 m3/hod.

 

12/2016

Hřeblové dopravníky na odtah uhelného prachu

Předmětem díla byla instalace hřeblových dopravníků na odtah uhelného prachu spadlého do prostoru kolejiště pěchovacího a výtlačného stroje.
Dopravníky jsou řešeny jako dva samostatné navazující na sebe v přímém směru (osová délka 95 a 120 metrů, výkon 2 tuny/hod) s odsunem materiálu směrem ke komínu. Třetí příčný, lomený dopravník (osová délka 15 metrů, výkon 2 tuny/hod) odvádí materiál od komína pod kolejištěm VPS ke čtvrtému přímému dopravníku (osová délka 3,6 metrů, výkon 2 tuny/hod), který materiál dopravuje do expediční jámy. 

Materiálové provedení:
Sekce hřeblových dopravníků jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L stejně tak jako skluzové plechy ze strany koleje a ze strany zdi. Podlaha dopravníku je vyložena ocelí Hardox 500 tl. 15mm s bočnicemi do výšky řetězu. Horní vratná větev řetězu spočívá na lištách z oceli X120Mn12. Řetěz kovaný, materiál C45. Podpěrné konstrukce dopravníku jsou z ocele S235, žárově zinkováno. 

 

2/2016

Míchací centrum vedlejších energetických produktů

Předmětem díla byly následující položky:

 • 2 ks sila 100m3 vč. vybavení (filtr, čidla, provzdušnění),
 • plnění sil z autocisteren,
 • dávkování VEPů - rotační podavač řízený frekvenčním měničem, vážící šnekový dopravník, sběrný šnekový dopravník,
 • konti michačka MEC 500 - výkon 35 t/hod, míchání (popílek + PPR voda),
 • expedice směsi vynášecí pásový dopravník,
 • otočný haldovací dopravník,
 • rozvod vody - řídící armatury pro dávkování vody do míchané směsi,
 • hala, velín vč. elektro a řídící systém,
 • zdroj tlakového vzduchu (kompresor, úprava vzduchu),
 • inženýrská činnost (ÚŘ, vodpr. řízení, AD) a rekultivace odkaliště (PD).

 

1/2016

Linka pro drcení objemných průmyslových odpadů

Požadavkem investora bylo drcení IBC kontejnerů (vč. dřevěné palety), plastových barelů a především plechových sudů s možným zbytkem tuhé, pasovité nebo kašovité fáze v inertní atmosféře. Předpokládané maximální množství zpracovaných odpadů činí 6000 tun/rok.

Předmětem díla byly následující položky:

 • válečkové dopravníky,
 • drtič - vybaven hydraulickým přítlačným zařízením, které zajišťuje lepší vtlačení materiálu do drtící mezery, výhodou pomaloběžného zařízení je nízká obvodová rychlost, která prakticky zamezuje iniciaci výbuchu a požáru,
 • vstupní komora - pro zajištění bezpečnosti a ochrany před možným výbuchem nebo požárem je prostor násypky a přechodové komory inertizován dusíkem, v případě překročení limitu obsahu O2  v drtícím prostoru je dán světelný a akustický signál obsluze a linka je preventivně zastavena,
 • pneumatické dveře,
 • svodka z drtiče a kontejner,
 • odsávání, tlakový vzduch, rozod dusíku,
 • elektroinstalace, MaR, ŘS.

 

9/2015

Dokumentace Basic Design pro investiční akci Regionální centrum zpracování komunálního odpadu KV

provozní soubory:

PS 01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů
PS 02 Technologie granualce odpadu
PS 04 Technologie dotřídění odpadů z fermentorů

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic