9/2015

Dokumentace Basic Design pro investiční akci Regionální centrum zpracování komunálního odpadu KV

provozní soubory:

PS 01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů
PS 02 Technologie granualce odpadu
PS 04 Technologie dotřídění odpadů z fermentorů

 

1/2016

Linka pro drcení objemných průmyslových odpadů

Požadavkem investora bylo drcení IBC kontejnerů (vč. dřevěné palety), plastových barelů a především plechových sudů s možným zbytkem tuhé, pasovité nebo kašovité fáze v inertní atmosféře. Předpokládané maximální množství zpracovaných odpadů činí 6000 tun/rok.

Předmětem díla byly následující položky

 • válečkové dopravníky,
 • drtič - vybaven hydraulickým přítlačným zařízením, které zajišťuje lepší vtlačení materiálu do drtící mezery, výhodou pomaloběžného zařízení je nízká obvodová rychlost, která prakticky zamezuje iniciaci výbuchu a požáru,
 • vstupní komora - pro zajištění bezpečnosti a ochrany před možným výbuchem nebo požárem je prostor násypky a přechodové komory inertizován dusíkem, v případě překročení limitu obsahu O2  v drtícím prostoru je dán světelný a akustický signál obsluze a linka je preventivně zastavena,
 • pneumatické dveře,
 • svodka z drtiče a kontejner,
 • odsávání, tlakový vzduch, rozod dusíku,
 • elektroinstalace, MaR, ŘS.

 

2/2016

Míchací centrum vedlejších energetických produktů

Předmětem díla byly následující položky:

 • 2 ks sila 100m3 vč. vybavení (filtr, čidla, provzdušnění),
 • plnění sil z autocisteren,
 • dávkování VEPů - rotační podavač řízený frekvenčním měničem, vážící šnekový dopravník, sběrný šnekový dopravník,
 • konti michačka MEC 500 - výkon 35 t/hod, míchání (popílek + PPR voda),
 • expedice směsi vynášecí pásový dopravník,
 • otočný haldovací dopravník,
 • rozvod vody - řídící armatury pro dávkování vody do míchané směsi,
 • hala, velín vč. elektro a řídící systém,
 • zdroj tlakového vzduchu (kompresor, úprava vzduchu),
 • inženýrská činnost (ÚŘ, vodpr. řízení, AD) a rekultivace odkaliště (PD).

 

12/2016

Hřeblové dopravníky na odtah uhelného prachu

Předmětem díla byla instalace hřeblových dopravníků na odtah uhelného prachu spadlého do prostoru kolejiště pěchovacího a výtlačného stroje.
Dopravníky jsou řešeny jako dva samostatné navazující na sebe v přímém směru (osová délka 95 a 120 metrů, výkon 2 tuny/hod) s odsunem materiálu směrem ke komínu. Třetí příčný, lomený dopravník (osová délka 15 metrů, výkon 2 tuny/hod) odvádí materiál od komína pod kolejištěm VPS ke čtvrtému přímému dopravníku (osová délka 3,6 metrů, výkon 2 tuny/hod), který materiál dopravuje do expediční jámy. 

Materiálové provedení:
Sekce hřeblových dopravníků jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L stejně tak jako skluzové plechy ze strany koleje a ze strany zdi. Podlaha dopravníku je vyložena ocelí Hardox 500 tl. 15mm s bočnicemi do výšky řetězu. Horní vratná větev řetězu spočívá na lištách z oceli X120Mn12. Řetěz kovaný, materiál C45. Podpěrné konstrukce dopravníku jsou z ocele S235, žárově zinkováno. 

 

3/2017

Doprava uhlí z výklopníku Innofreight

Investor ( EOP ) se rozhodl spolu se společností Innofreight realizovat investici, jejímž výsledkem je zahájení používání železničních vozů Innofreight pro dopravu uhlí do EOP, a tyto jsou následně vysypávány pomocí výklopníku Innofreight. 

Naše společnost v rámci této investice dodala na klíč spojovací dopravníky, které napojily výkladku uhlí se stávajícím hlubinným zásobníkem, naše dodávky byla vč. část elektro, Mar, ASŘ a potřebné stavební části díla.

Jednalo se o 2 pasové kapotované dopravníky a související přesypy ( vyloženy kluzným plastem ).

 

Přepravovaný materiál je hnědé uhlí, dopravní výkon 1200 m3/hod.

home

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic

hodinek replica