Ekologie a zpracování odpadních surovin

Na základě našich dlouholetých zkušeností nabízíme v oblasti zpracování odpadních surovin následující technologie:

 • Technologie pro skladování, přepravu a nakládku popílku do vozidel
 • Technologie pro popílek a strusku (drcení, třídění, skladování);
 • Technologie pro využití popílku v různých průmyslových odvětvích (stavebnictví, cementárny, stavební materiály, apod.)
 • Využití popílku k zaplavení dobytých prostor v hornictví
 • Technologie pro využívání alternativních paliv (pneumatiky, PET lahve, apod.)
 • Linky na výrobu a úpravu štěpky z biomasy, linky na výrobu pelet z biomasy

Zpracování odpadů

 • Dotřiďovací linky pro již vytříděný odpad (papír, plasty, sklo, …)
 • Třídící linky komunálního odpadu
 • Třídící linky papíru  (separace, lisování do balíků)
 • Třídící linky plastů (separace, drcení, třídění podle druhů), skla
 • Solidifikační linky
 • Speciální recyklační linky nebezpečných odpadů
 • Technologické linky pro spalovny odpadů
 • Recyklační linky mechanicko - biologické úpravy odpadů (MBÚ)
 • Recyklační linky na zpracování pneumatik
 • Drtící a třídící linky dřeva (výroba štěpky, pelet, briket)
 • Linky na výrobu alternativního paliva
 • Zpracování kalů z ČOV ( mísení s pilinami )
 • Vyhrnovací zařízení kalů z příjmového bunkru
 • Čerpadla a potrubní systém kalů
 • Zásobník kalů vč. čidel a vyhrnovacího zařízení
 • Michačka
 • Dopravní systém směsi kalů a pilin
 • Dopravní systém pilin
 • Silo na piliny
 • Vyhrnovací zařízení pilin
 • Odprášení technologie

Více informací o technologiích, které nabízí naše společnost, naleznete v prezentaci energetika nebo nás prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem (viz rubrika Kontakty).

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic