Energetika

Technologie před kotlem (Palivové hospodářství)

 • Vykládka paliva z vagonů a nákladních automobilů
 • Doprava paliva (uhlí, biomasa, uhelný prach...)
 • Skládky paliva (podzemní, nadzemní)
 • Třídění a drcení paliva (třídiče,drtiče, mlýny, separátory...) 
 • Vynášení a dávkování paliva (objemové, hmotnostní)
 • Potlačení prašnosti
  • odprášení
  • mlžení přesypů, skládky (vodní děla)
  • centrální průmyslové vysavače

Technologie za kotlem (Popílkové hospodářství)

 • Popílkové a škvárové hospodářství ( mokrá či suchá cesta )

 • Úprava popela ( chlazení, drcení, třídění, … )
 • Dopravní systém ( mechanická či pneumatická doprava )
 • Expedice popela
  • Suchý – plnění autocisteren a vagonů
  • Plavení – usazování na kališti, plnění kontejnerů
  • Zvlhčení popílku a expedice a volná nakládka na auta
 • Míchání popílku a produktů odsíření
 • Vápencové hospodářství

 Odsíření (DeSOx)

Naše společnost nabízí i odsiřování spalin a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů),
tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. 

Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečišťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření. Jsme schopni nabídnout různé konfigurace těchto metod pro energetické zdroje, a to jak pro zdroje středních, tak i velmi velkých výkonů (pro elektrárenské bloky). 

V roce 2014 jsme úspěšně dokončili realilzaci významné zakázky ve společnosti Veolia Česká republika, a.s. a to na výstavbu jednotky odsíření pomocí polosuché metody odsiřování spalin v Elektrárně Třebovice ETB, (pro kotle K3 a K4). Dalším realizovaným projektem v oblasti čištění spalin je výstavba polosuchého odsíření a odprášení spalin pro fluidní kotel K14
v Teplárně Zelená louka, Synthesia, a.s. Oba projekty jsou realizovány na základě licence pro polosuché odsíření firmy RAFAKO, S. A.

 

Pro více informací o technologiích nabízených naší společností nás prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem (viz rubrika Kontakty).

 

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic