Ocelové konstrukce

Nedílnou částí dodávek řady dopravních systémů jsou související nosné systémy. Jedná se o dodávky podpěrných a závěsných nosných konstrukcí, ocelových příhradových mostů, věží, plošin, pochůzných lávek a přístupových schodišť a žebříků, zastřešení a opláštění technologických konstrukcí dle požadavků objednatele aj.

home
hodinek replica