Těžba a zpracování uhlí


Systémy pro uhelnou dopravu:

 • Doprava nákladními automobily;
 • Pásové a vibrační dopravní systémy;
 • Třídění a drcení uhlí na jednotlivé frakce:
 • Oddělení nežádoucích materiálů od uhlí;
 • Separace hlíny a hlušiny;
 • Skladování dle nadrcených a natříděných frakcí:
 • Expedice uhlí – pásové dopravníky, bezprašná nakládka na kamiony a či na vagony;
 • Volné skladování, skladování v betonových bunkrech
 • Zabezpečení technologie proti výbuchu dle normy ATEX


Zpracování odpadů uhelného průmyslu:

 • Skladování hlušiny
 • Lisování
 • Dopravní a manipulační systémy (dopravníky, flexowely, dvojité svislé dopravníky, a jiné)
 • Třídění a recyklace surového uhlí
 • Expediční systémy pro uhlí

Zaplavení šacht pomocí popílku a plavení popílku na povrchu:

 •  Skladování popílku, míchání popílku, příprava řešení plavení popílku do lomu či dolu pomocí flexibilního potrubí 

 

Více informací o technologiích, které nabízí naše společností, naleznete v prezentaci energetika nebo nás prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem (viz rubrika Kontakty).

 

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic