Těžba a zpracování uhlí


Systémy pro uhelnou dopravu:

  • Doprava nákladními automobily;
  • Pásové a vibrační dopravní systémy;
  • Třídění a drcení uhlí na jednotlivé frakce:
  • Oddělení nežádoucích materiálů od uhlí;
  • Separace hlíny a hlušiny;
  • Skladování dle nadrcených a natříděných frakcí:
  • Expedice uhlí – pásové dopravníky, bezprašná nakládka na kamiony a či na vagony;
  • Volné skladování, skladování v betonových bunkrech
  • Zabezpečení technologie proti výbuchu dle normy ATEX


Zpracování odpadů uhelného průmyslu:

  • Skladování hlušiny
  • Lisování
  • Dopravní a manipulační systémy (dopravníky, flexowely, dvojité svislé dopravníky, a jiné)
  • Třídění a recyklace surového uhlí
  • Expediční systémy pro uhlí

Zaplavení šacht pomocí popílku a plavení popílku na povrchu:

  •  Skladování popílku, míchání popílku, příprava řešení plavení popílku do lomu či dolu pomocí flexibilního potrubí 

 

Více informací o technologiích, které nabízí naše společností, naleznete v prezentaci energetika nebo nás prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem (viz rubrika Kontakty).

 

home

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic

hodinek replica