Starší vybrané reference

OKD , a.s., Důl Darkov, PZ
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku a cementu do zásobníků, vykládka z autocisteren, dávkovací a mísící zařízení. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Výkon zařízení 60 m3 / hod, popílkocementová směs , zahuštění cca 1400 – 1600 g / l , obsah cementu cca 2 – 4 % dle volby provozovatele.

Českomoravské doly , a.s., Důl Kladno, závod Ronna
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku do zásobníků (vykládka z autocisteren), cementu a pojiv, vykládka z autocisteren, dávkovací a mísící zařízení. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Projektovaný výkon 25 – 35 m3 směsi za hodinu. Dosahovaný výkon 45 m3 / hod. Popílkocementová směs s velkým zahuštěním.

OKD, a.s., Důl Paskov, závod Staříč II
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezbečuje mísení popelovin na zvlhčený stav a nakládání zvlhčeného popelu do důlních vozů nebo kontejnerů v bezprašném ekologickém provedení. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku do zásobníku (vykládka z autocisteren a vagónů RaJ), dávkovací a mísící zařízení . Kontinuální míchačka vlastní výroby.

Českomoravské doly , a.s., Důl ČSM – jih, Stonava
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku a pojiv (cement,struska) - vykládka z autocisteren a vagónů RaJ, dávkovací a mísící zařízení, hydrodoprava směsi do dolu. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Kapacita zařízení 35 – 55 m3 / hod. Popílkocementová směs s vysokým zahuštěním v rozsahu cca 1200 – 1600 g / l.

OKD , a.s., Důl ČSA, závod Doubrava [FOTO]
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku a pojiv (vykládka autocisteren), pneudoprava popílku z kotelny do mísící stanice na vzdálenost 450 m, vykládka redoponovaného popele z nákladních aut a doprava a dávkování přidáváním redeponovaného (vlhkého) popelu do mísícího zařízení, dávkovací a mísící zařízení, pytlování suchého popelu. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Kapacita zařízení 50 t / hod zakládkové směsi. Popílkocementová směs s přimícháváním redeponovaných popelovin a škváry, přísun hmot autocisternami, vagóny RaJ, nákl. automobily. Hydraulická doprava směsi vyrobené se zahuštěním cca 1200 -1700 g / l.

Českomoravské doly , a.s., Důl ČSM – sever, Stonava
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku a pojiv do zásobníků (vykládání z autocisteren), fluidní doprava popílku, plnění autocisteren a důlních vozů popílkem, dávkovací a mísící zařízení. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Kapacita zařízení 15 – 45 m3 / hod. Druhy vyráběných směsí: popílková, popílkocementová, popílková s dalším stabilizačním činidlem (např. mleté vápno). Přísun hmot autocisternami nebo vagóny RaJ. Hydraulická doprava směsi vyrobené se zahuštěním cca 1200 – 1600 g / l.

OKD , a.s., Důl Paskov, závod Paskov
Mísící centrum popelovin. Centrum zabezbečuje mísení popelovin na zvlhčený stav a nakládání zvlhčeného popelu do důlních vozů nebo kontejnerů v bezprašném ekologickém provedení. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku (vykládání autocisteren) do zásobníku, dávkovací a mísící zařízení, plnění důlních vozů. Kontinuální míchačka vlastní výroby.

Severočeské doly , a.s., úprava Ledvice
Pneudoprava mletého vápna z vagónů RaJ a autocisteren na vzdálenost 250 m. Skladování vápna v zásobnících a výroba aditivovaného paliva z hnědého uhlí.

Cement Bohemia , a.s., Cementárna Králův Dvůr
Realizace technologického zařízení na dávkování popílku do cementu. Přesnost dávkování pod 1 % .

Cementárna Hranice, a.s.
Technický návrh a projekt Terminál pro nakládání slínku. Doprava a expedice slínku do želez. vagónů v bezprašném provedení o kapacitě 350 t / hod.

Nová huť Ostrava, a.s.
Vyskladňování a zvlhčování koksového prachu. Odsun koksového prachu z filtru, jeho zvlhčování na bezprašný stav v mísícím zařízení a expedice zvlhčeného koksového prachu do vagónů. Kontinuální míchačka vlastní výroby.


Cement Hranice, a.s.
Výroba suchých maltových směsí – dodávka na klíč. Výkon plně automatizované výrobny suchých maltových směsí 60t/hod. Míchačka FORBERG F2000. Expedice výrobku do autocisteren nebo na baličku.

Teplárny Karviná, a.s.
Suchý odběr strusky – odběr strusky z kotlů K 1 – K 4 na TKV a automatická expedice do automobilových kontejnerů.

Teplárny Karviná, a.s.
Instalace potřebné technologie a kalolisu na odpadní vody z chemické úpravny vody.

Třinecké železárny, a.s.
Odsun prachu z filtru elektroodlučovače na aglomeraci (2 filtry, aglomerace 3 a 4 ) - aglomerační prach. Pneudoprava a mísení prachu na zvlhčený stav míchačkou FORBERG F500, expedice produktu na skládku, expedice a skladování části suchého prachu do autocisteren a kontejnerů.

Třinecké železárny, a.s.
Realizace na koksovně TŽ plně automatizované mlýnice uhlí s výstupní granulací 0-2mm včetně bezprašné nakládky do železničních vagónů s výkonem 86t uhlí za hodinu.

Keramtech Žacléř
Instalace zařízení na homogenizaci porcelánové hmoty. Kapacita zařízení 24 t.

OKD, OKK, a.s. – Koksovna Svoboda
Dávkování a míchání uhelné vsázky do koksových pecí – kontinuální míchačka FORBERG F-1000 Conti , míchání uhlí a koksového prachu výkonem 100 t / hod. Instalace dvou těchto výrobních zařízení.

ČLUZ, Nové Strašecí [FOTO]
Semimobilní (přemistitelné bez nákladných stavebních úprav) kontinuální míchací centrum pro zpracování popílku z fluidního spalování. Míchání popílku s vodou na zvodnělý stav a ukládání směsi do vytěžených prostor lomu. Výkon míchacího centra 50 t / hod popílku (při sypné hmotnosti 0,6 t/ m3), to představuje 83 m3 / hod popílku. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Hydrodoprava na skládku.

ČERNUC, areál pískovny [FOTO]
Semimobilní kontinuální míchací centrum pro zpracování popílku z fluidního spalování. Míchání popílku s vodou na zvlhčený bezprašný stav a ukládání směsi do volných vytěžených prostor pískovny. Výkon míchacího centra 50 t / hod popílku ( při sypné hmotnosti 0,6 t/m3 ), to představuje 83 m3 / hod popílku. Kontinuální míchačka vlastní výroby.

U.S. STEEL Košice
Dávkování a mísení aglomeračního prachu s vodou na zvlhčený bezprašný stav – míchačka FORBERG F-200, expedice produktu do odsunové trasy. Instalace čtyř těchto technologií.

ŠKROBÁRNY HORAŽĎOVICE - AMYLEX (nakyselování) [FOTO] [FOTO]
Linka pro nakyselování škrobů.Jedná se o dávkování škrobu, kyseliny chlorovodíkové a dokonalého promíchání. Tato surovina je základem pro výrobu dextrimu. Použitá míchačka FORBERG F-350. Kapacita zařízení 3,5 m3 směsi za hodinu.

NORSK HYDRO - Sunndalsora Norsko [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Dodávka a montáž speciálních větracích žaluzií pro továrnu na výrobu hliníku pro výrobní halu o délce 800m.

Kabelovna KABEX Holýšov
Projekt, výroba a dodávka "Míchacího zařízení komponent pro výrobu izolace na kabely"

OSRAM Bruntál [FOTO]
Doprava mletého vápence s magnezitem do zásobníku, a dávkování vápence do reakční nádoby spolu s kyselinou a vodou s přesností 1%.

ŠKROBÁRNY HORAŽĎOVICE - AMYLEX (homogenizace) [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Jedná se o homogenizaci 2 složek dextrinu pomocí fluidního lože, výkon 25 m3 za 90 minut.

OKD, a.s., důl ČSA [FOTO] [FOTO]
Popílkové hospodářství u jámy Jan. Centrum zabezbečuje mísení popelovin na zvlhčený stav a nakládání zvlhčeného popelu do dolu. Centrum obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku do zásobníku (vykládka z autocisteren ), dávkovací a mísící zařízení . Kontinuální míchačka vlastní výroby. Výkon cca 50 tun/hod.

OKD-Doprava a.s., Křivý důl [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Míchací stanice stabilizátu – zajišťuje míchání granulačního a fluidního popílku s vodou a dopravu namíchané směsi do laguny vzniklé vytěžením uhelných kalů. Výkon cca 750 tun/den. Předpokládá se ukládání stabilizátu do těchto prostor po dobu cca 15 let.

Skladování, doprava a dávkování vápence - Teplárna Tábor [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Předmětem díla byla realizace pneudopravy vápence z autocisteren do zásobníku, dále realizace dopravy a dávkování vápence do pneudopravy ( pomocí dmychadla ), která je zaústěna do tahů před kotlem.

Skladování, doprava a dávkování hnědouhelného prachu – Lias Vintířov k.s. [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
V rámci snižování nákladů ve výrobě investora bylo rozhodnuto nahradit část dosud používaného paliva (plyn) za suchý hnědouhelný prach (SHUP). Dodaná technologie : vyskladňování přepravních autocisteren, skladování prachu, dávkovací zařízení prachu a následnou pneumatickou dopravu do hořáku vypalovací rotační pece. Vzhledem k vlastnostem SHUP (nebezpečí výbuchu při kritické koncentraci s O2 a nebezpečí vzniku zahoření) je v navržené technologii odpovídajícím způsobem řešena bezpečnost provozu. Zařízení je provedeno jako bezprašné a nemá tedy negativní vliv na životní prostředí. Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu.

Dopravní systém dianu - SPCHV a.s. Ústí nad Labem [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Obsah big bagů je vysypáván do vyprazdňovacích stanic a rotačními podavači dávkován do korečkového dopravníku. Korečkový dopravník dopraví dian přímo do vážní násypky. Celá technologie je odprášena podtlakovými filtry. Prašné částice zachycené ve filtru jsou dávkovány rotačním podavačem zpět do korečkového dopravníku Vzhledem k tomu, že dian tvoří se vzduchem výbušnou směs, je korečkový dopravník inertizován dusíkem. Veškerá technologie je v provedení ATEX. Plochy zařízení, které jsou ve styku s dopravovaným dianem, jsou vyrobeny z nerez oceli 17 248. Celá technologie pracuje v poloautomatickém režimu, na základě signálů předávaných vážícím systémem násypky, příkazů obsluhy z velínu a vlastní obsluhy výsypné stanice.

Doprava, dávkování a míchání stabilizátu - Dalkia a.s., Teplárna Trmice [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO] [FOTO]
Předmětem díla byla : pneumatická doprava pomocí fluidních dopravníků, dmychadlová stanice vč. zvukoizolačního krytu, vážící zařízení průchodu sypkých hmot (výkon 400 m3/ hod, přesnost měření +/- 2 %), speciální ochrana proti abrazi, míchání produktu, doprava stabilizátu z míchačky pomocí pásových dopravníků, provzdušňovací zařízení sila pomocí provzdušňovacích skříní, dodávka vč. řídící jednotky provzdušnění a rozvolňovacího zařízení ve výpadu ze zásobníku, odprášení dopravních cest.

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic