Výroba stavebních hmot

Míchací centrum suchých maltových směsí

Technologický komplex na dopravu, skladování, dávkování, vážení a míchání surovin potřebných pro výrobu suchých maltových směsí. Doprava namíchaného produktu k místu balení do pytlů, velkoobjemových vaků, do autocisteren nebo betonových skladovacích sil.

Dle přání zákazníka je možno automaticky dávkovat okolo 10 hlavních komponent, manuálně lze přidávat neomezené množství různých druhů chemikálií.

Proces míchání je diskontinuální, velikost míchacího zařízení lze zvolit dle přání zákazníka. Míchání směsí v míchačkách vlastní konstrukce.

Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu, pro možnost snadného ovládání je nabízeno vizualizační prostředí IN TOUCH. Do systému je možno zadat množství receptur dle požadavku zákazníka, takže technologický proces míchání jednotlivých šarží probíhá bez vlivu lidského činitele. Systém zajišťuje vážení jednotlivých komponent ve vážních nádobách s definovanou přesnosti.

Realizaci celého díla lze zajistit buď formou „na klíč“, tj. včetně zpracování realizačního projektu, dodávky stavební a technologické části, systému automatického řízení, uvedení do provozu a vyškolení personálu zákazníka. 

 Dodávka je realizována na klíč příp. je možné zvolit formu dodávky dílčích zařízení dle požadavku zákazníka.

Míchání popílku a pilin v cihelně Wienerberger   

Záměrem investora bylo zvlhčit popílek na bezprašný stav a zároveň ho smísit s dřevěnými pilinami.

Řešením byla instalace 2 šnekových dopravníků ( 1.šnekový dopravník na popílek a 2.dopravník na piliny ). Tyto dopravníky jsou zaústěny do míchačky naší konstrukce MEC 300, kde dochází k homogenizaci pilin popílku a k rovnoměrnému zvlhčení této směsi.. Proces míchání je kontinuální, homogenizovaná směs padá z míchačky na pásový dopravník.

Dávkování vody zajišťují potřebné řídící armatury, čerpadlo a průtokoměr.

Systémy pro výrobu betonových směsí - betonárky

Na základě vstupních údajů a přání zákazníka navrhujeme, projektujeme a dodáváme technologická zařízení pro výrobu betonových směsí. Důraz při projektování klademe na cenu, výkonnost a spolehlivost technologie.
Míchání surovin dle požadované receptury s reprodukovatelnou přesností a dle požadavku zákazníka. Dávkovací a vážící zařízení je zpravidla řízeno počítačem a kontrolováno pro efektivní zajištění průběhu vážení, dokumentace a eventuální použití všech potřebných informací při prodeji materiálů. Řízení dopravních systémů z velínu prostřednictvím monitoru a klávesnice počítače nebo pomocí speciálních ovládacích panelů se zobrazením technologického procesu.

Nabízíme:

 • Konstrukce a řešení betonáren pro vlastní výrobu i transport betonu
 • Dodávky zásobníků kameniva a cementu
  • zásobníky řadové, kapsové, hvězdicové, cementová sila,...
 • Zařízení pro přepravu a ukládání písku, štěrku a kameniva
  • pásové dopravníky klasické, speciální FLEXOWELL, korečkové dopravníky, vibrační podavače a žlaby,…
 • Zařízení pro vynášení materiálů ze zásobníků
  • pásové dopravníky, šnekové a bezhřídelové spirálové dopravníky, …
 • Technologické celky pro vážení a dávkování základních materiálů a přísad
  • vážící dopravníky, vážící tenzometrické nádoby, vážení zavážecího skipu
  • přesné dávkování vody a tekutých přísad do betonové směsi
  • měření hladin, tlaků a vlhkosti základních materiálů a přísad
  • měření konzistence betonové směsi v průběhu míchání
 • Zařízení pro recyklaci betonových zbytků a dávkování kalové vody
 • Ocelové konstrukce a haly

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic