Zemědělství

Výrobny krmných směsí

Kompletní technologie pro výrobu krmných směsí pro všechny typy zvířat (drůbež, ryby, skot atd.)

 • Stavební část
 • Příjem a skladování surovin (suché, měkké, tekuté)
 • Dávkování, míchání surovin (dávkování enzymu s přesností až 0,2%
 • Požadovaný výstup surovin (granulace požadované frakce, pelety, volné, měkké)
 • Laboratoř pro odběr vzorků a analýzu kvality výstupu
 • Balení a expedice (doprava pomocí nákladních aut, železničních vagonů, v pytlích a paletizace)

Skladování obilí 

Kompletní technologie pro skladování obilí:

 • Stavební část
 • Příjem surovin (nákladní automobily, železniční vagony)
 • Dopravní systémy
 • Předčištění a čištění s aspirací (dvoustupňové čištění)
 • Sušárny obilí
 • Skladovací sila
 • Expedice surovin
 • Elektroinstalace, MaR, ASŘ

  U všech těchto technologií, můžeme nabídnout jak jednotlivé části technologií, tak výstavbu na  na klíč, včetně stavebních prací a elektra.

Kontakty:

ENVIRMINE-ENERGO, a.s. 
Sídlo firmy (Domicile):
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
tel.: +420 596 112 982
e-mail: info@envirenergo.cz
Czech Republic