Jesteśmy tu dla Ciebie

Spółka E-E jest niezawodnym partnerem

Firma ENVIRMINE powstała w roku 1990. Jej trzon tworzą specjaliści z długoletnim stażem wdziedzinie budowy maszyn, budownictwa kompleksów inwestycyjnych, utylizacji odpadów i projektów ekologicznych.

Firma ENVIRMINE oferuje swoim klientom dostawy kompleksów technologicznych wdziedzinie transportu, składowania i przeróbki sypkich mas. Konkretnie np. technologiedo produkcji suchych zapraw murarskich (zakłady suchych zapraw), technologie produkcji zaczynów betonowych (betoniarnie), urządzenia ekologicznedo utylizacji i zwałowania odpadów zwłaszcza w zakładach przemysłowych energetyki (przeróbka i zwałowanie popiołu dymnicowego), technologiedla cementowni, wapienników, kamieniołomów, przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Spółka posiada także zamówienia referencyjne z przemysłu spożywczego (krochmalnie, produkcja müsli, mleczarniei in.).

O spółce

Naszym głównym celem i życzeniem jest tworzenie na przyszłość długookresowych stosunków zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz z Wami, naszym partnerami handlowymi.

A dlaczego właśnie my?

A dlaczego właśnie my?

Urządzenia dostarczane przez spółkę ENVIRMINE-ENERGO często bywają głównym i najważniejszym urządzeniem całego zakładu produkcyjnego i my jesteśmy świadomi tego, że konieczne jest stawianie największego akcentu na ich jakości iniezawodności.

Nasz własny wydział projektowyi produkcja pozwalają nam na dostarczanie zamówień „pod klucz”.