Jsme tu pro vás

Společnost ENVIRMINE-ENERGO je spolehlivý partner

Firma ENVIRMINE  vznikla v roce 1990. Její jádro tvoří odborníci sbdlouholetou praxí v oboru strojírenství, výstavby investičních celků, zpracování odpadů a ekologických projektů.

Firma ENVIRMINE nabízí svým zákazníkům dodávky technologických celků v oblasti dopravy, skladování a zpracování sypkých hmot. Konkrétně např. technologie na výrobu suchých maltových směsí (maltárny), technologie na výrobu betonových směsí (betonárky), ekologické zařízení pro zpracování a ukládání odpadů zejména v průmyslových provozech energetiky (zpracování a ukládání popílků), technologie pro cementárny, vápenky, lomy, keramický a sklářský průmysl. V neposlední řadě má společnost referenční zakázky z potravinářského průmyslu (škrobárny, výroba müsli, mlékárny aj.).

O společnosti

Naším hlavním cílem a přáním je, do budoucna vytvářet dlouhodobé vztahy, jak uvnitř firmy, tak navenek s Vámi, našimi obchodními partnery.

A proč právě my?

A proč právě my?

Zařízení dodávaná společností ENVIRMINE-ENERGO bývají často tím hlavním a nejdůležitějším zařízením celého výrobního provozu a my si uvědomujeme, že je nutné klást největší důraz na jejich kvalitu a spolehlivost.

Naše vlastní projekční oddělení a výroba nám umožňují dodávat zakázky „na klíč“.