Dávkování glucidexu a plnění big-bagů

Naše dodávka se skládá z výsypné stanice pro vyprazdňování pytlů s glucidexem. Zařízení tvoří digestoř s odkládacím roštem a vestavěným filtrem. Na stanici navazuje násypka šnekového dopravníku. Dopravník je řízen frekvenčním měničem a jeho chod je provázán s vyhodnocovací jednotkou stávající tenzometrické váhy míchačky. Zaústění výpadu z dopravníku je do víka míchačky.

Na výpad z míchačky navazuje šnekový dopravník, který namíchanou dávku dopraví do big-bagu, objem 1,4 m3. Big- bag je zavěšen na ocelové konstrukci. Odvoz plných bagů je řešen pomocí vysokozdvižného vozíku. Součástí dodávky je nový elektrický rozvaděč.