Dokumentace Basic Design - Regionální centrum zpracování komunálního odpadu KV Vřesová

Jedná se o linku MBÚ (mechanicko-biologická úprava), kde se má zpracovat cca 60 000 tun směsného komunálního odpadu za rok. V technologii jednotky MBÚ bude SKO nejdříve podroben mechanické úpravě - drcení a třídění. Tím dojde k jeho rozdělení na následující části:

  • lehká spalitelná frakce 18 000 t/rok
  • biologicky rozložitelná frakce 39 900 t/rok
  • železné a neželezné kovy a velkoobjemový odpad 1800 t/rok
  • z SKO vytříděné nebezpečné odpady 300 t/rok

 

Naše společnost zpracovala Basic Design pro následující provozní soubory:

PS 01 Technologie třídění a mechanické úpravy odpadů
PS 02 Technologie granualce odpadu
PS 04 Technologie dotřídění odpadů z fermentorů