Doprava a dávkování potravinářského vápence

Ke skladování vápence slouží nerezový zásobník o objemu 30 m3. OK zásobníku je z běžné oceli tř. 11. Plnění zásobníku je prováděno z autocisteren, pneumaticky.

Zásobník je vybaven přetlakovým filtrem, provzdušněním kužele zásobníku, kontinuálním čidlem, čidlem havarijní hladiny a pojistným (přetlak/podtlak) ventilem

Stávající míchací zařízení je ustaveno na vážící tenzometrickou soupravu a do jeho víka je zaústěn nově dodaný šnekový dopravník.

Dodávka včetně 1 kusu rozvaděče, do kterého jsou umístěny a propojeny prvky MaR, ASŘ.