Doprava a třídění páleného vápna

  • Doprava vápna o teplotě 200 - 2500 C pomocí krytovaných pasových dopravníků (dopravní výkon 50 tun/hod)
  • Vertikální doprava do sil řešena pomocí korečkových elevátorů
  • Třídění vápna pomocí třídičů Mogensen
  • Skladování vápna v silech 200 m3 (3 ks)
  • Vynášení ze sil pomocí šnekových a vážicích pasových dopravníků
    • dopravní výkon 100 tun/hod, přesnost vážení +/- 2%
  • Veškeré přesypy u dopravníků odprášeny pomocí 2 podtlakových filtrů (odsávací výkon 17 000 a 21 000 m3/hod)
  • Dodávka a montáž cca 25 tun ocelové konstrukce