Doprava uhlí z výklopníku Innofreight

Investor ( EOP ) se rozhodl spolu se společností Innofreight realizovat investici, jejímž výsledkem je zahájení používání železničních vozů Innofreight pro dopravu uhlí do EOP, a tyto jsou následně vysypávány pomocí výklopníku Innofreight.

Naše společnost v rámci této investice dodala na klíč spojovací dopravníky, které napojily výkladku uhlí se stávajícím hlubinným zásobníkem, naše dodávky byla vč. část elektro, Mar, ASŘ a potřebné stavební části díla.

Jednalo se o 2 pasové kapotované dopravníky a související přesypy ( vyloženy kluzným plastem ).

Přepravovaný materiál je hnědé uhlí, dopravní výkon 1200 m3/hod.