Dopravní systém dianu

Pomoci kladkostrojů jsou bagy s dianem zaváženy nad vyprazdňovací stanice. Obsah bagů je postupně vysypáván do vyprazdňovacích stanic a rotačními podavači dávkován do korečkového dopravníku. Korečkový dopravník dopraví dian přímo do vážní násypky. Celá technologie je odprášena podtlakovými filtry. Prašné částice zachycené ve filtru jsou dávkovány rotačním podavačem zpět do korečkového dopravníku Vzhledem k tomu, že dian tvoří se vzduchem výbušnou směs, je korečkový dopravník  inertizován dusíkem. Veškerá technologie je v provedení ATEX. Plochy zařízení, které jsou ve styku s dopravovaným dianem, jsou vyrobeny z nerez oceli 17 248.

Celá technologie pracuje v poloautomatickém režimu, na základě signálů předávaných vážícím systémem násypky, příkazů obsluhy z velínu a vlastní obsluhy výsypné stanice.