Hřeblové dopravníky na odtah uhelného prachu

Předmětem díla byla instalace hřeblových dopravníků na odtah uhelného prachu spadlého do prostoru kolejiště pěchovacího a výtlačného stroje.
Dopravníky jsou řešeny jako dva samostatné navazující na sebe v přímém směru (osová délka 95 a 120 metrů, výkon 2 tuny/hod) s odsunem materiálu směrem ke komínu. Třetí příčný, lomený dopravník (osová délka 15 metrů, výkon 2 tuny/hod) odvádí materiál od komína pod kolejištěm VPS ke čtvrtému přímému dopravníku (osová délka 3,6 metrů, výkon 2 tuny/hod), který materiál dopravuje do expediční jámy.

Materiálové provedení:
Sekce hřeblových dopravníků jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L stejně tak jako skluzové plechy ze strany koleje a ze strany zdi. Podlaha dopravníku je vyložena ocelí Hardox 500 tl. 15mm s bočnicemi do výšky řetězu. Horní vratná větev řetězu spočívá na lištách z oceli X120Mn12. Řetěz kovaný, materiál C45. Podpěrné konstrukce dopravníku jsou z ocele S235, žárově zinkováno.