Linka pro drcení objemných průmyslových odpadů

Požadavkem investora bylo drcení IBC kontejnerů (vč. dřevěné palety), plastových barelů a především plechových sudů s možným zbytkem tuhé, pasovité nebo kašovité fáze v inertní atmosféře. Předpokládané maximální množství zpracovaných odpadů činí 6000 tun/rok.

Předmětem díla byly následující položky:

  • válečkové dopravníky,
  • drtič - vybaven hydraulickým přítlačným zařízením, které zajišťuje lepší vtlačení materiálu do drtící mezery, výhodou pomaloběžného zařízení je nízká obvodová rychlost, která prakticky zamezuje iniciaci výbuchu a požáru,
  • vstupní komora - pro zajištění bezpečnosti a ochrany před možným výbuchem nebo požárem je prostor násypky a přechodové komory inertizován dusíkem, v případě překročení limitu obsahu O2 v drtícím prostoru je dán světelný a akustický signál obsluze a linka je preventivně zastavena,
  • pneumatické dveře,
  • svodka z drtiče a kontejner,
  • odsávání, tlakový vzduch, rozod dusíku,
  • elektroinstalace, MaR, ŘS.