Míchání pekařských směsí

Suroviny pro míchání jsou nejprve prosety pomocí mobilního prosívacího zařízení EPZ 25. Zařízení je určeno k prosévání práškových surovin do objemu 25 litrů. Zařízení je vybaveno výměnnými síty s velikostí ok 3,5 a 10 mm. Síta se zasouvají do vibračního rámu osazenému 2 vibračními motory.

Prosetý materiál se plní do kontejnerů o objemu 350 litrů. Kontejnery jsou v pojízdném rámu. Přesun kontejnerů je ruční.   

Kontejnerem se dopravuje materiál od prosévacího zařízení do míchačky MED 200 na úroveň + 3,430 m. K překonání výškového rozdílu a přepravě kontejneru nad plnicí otvor míchačky slouží pojezdová dráha s kladkostrojem. Míchačka má nominální objem 200 litrů a výkon míchání činí 5,6 m3/hod.

Plošina míchačky je vybavena ve spodní části těsnícím rámem. Pod tento rám zajíždí  kontejner o objemu 1050 litrů. Po zajetí kontejneru obsluha ruční pákou spustí na kontejner těsnící rám. Správná poloha  kontejneru je signalizována čidlem přítomnosti kontejneru. Bez aktivace tohoto čidla  nelze otevřít výpadové dveře míchačky. Do správné polohy pod výpadem  z míchačky je kontejner  naváděn naváděcím rámem.

Všechny součásti, které přicházejí do styku se zpracovávaným materiálem, jsou z nerezové oceli třídy 17 240 ( AISI 304 ) a potravinářské pryže. Ostatní části jsou z konstrukčních ocelí třídy 11. Povrchová ochrana těchto součástí je provedena žárovým zinkováním.