Náhradní doprava pro sádrové omítky

Dopravní trasu tvoří kaskáda šnekových dopravníků, navazující korečkový elevátor a systém šnekových dopravníků, který plní jednotlivé zásobníky dle potřeb operátora. Dodávka na klíč včetně stavebních úprav, elektro, MaR, ASŘ.