Nové zásobníky na KTF

Předmětem investice bylo vybudování nového skladového hospodářství na kyselinu fosforečnou termickou (koncentrace 40%, vlastnosti - korozivní, žíravá).

Jednalo se o dodávku 4 dvouplášťových zásobníků (materiál PE100), každý o objemu 100 m3. Zásobníky jsou vybaveny snímači pro jeho spolehlivý a bezpečný provoz. Pro monitoring případného průsaku je mezi vnitřním a vnějším pláštěm osazen snímač. Zásobníky mají šikmé dno směrem k výpusti pro jejich bezezbytkové vyprázdnění. Plnění zásobníku z autocisteren je realizováno plnícím potrubím DN80 (nerez AISI 316). Expedice KFT do výroby probíhá nerez potrubím DN 80 pomocí čerpadel, dávkování je zajištěno hmotnostními průtokoměry.

Celé dílo je dodáno 'na klíč' (vč. DÚR, DSP, DPS, DSPS) a skládá se ze stavebních objektů (základy, betonáž, komunikace, stavební elektro) a provozních souborů (technologie, ocelové konstrukce, potrubní mosty, elektro část, MaR, ASŘ).