Pneumatická doprava popílku

Předmětem díla byla dodávka pneumatické dopravy popílku do stávajících sil. Součástí dodávky byly dvoupolohové klapky s vibračním oklepem (32 ks), na které navazovaly stávající bezosé spirálové dopravníky. Dodávaná technologie dopravy popílku z centrálních sil se skládala z fluidních dopravníků ( délka 2 x 15m o výkonu 100tun/hod), mezizásobníků 2ks a pneumatické dopravy v tuhé fázi o výkonu 2 x 30 t/hod a dopravní vzdálenosti 400m a 370m. Součástí dodávky byla úprava dopravního vzduchu a nový řídicí systém.