Rekonstrukce a modernizace pasové dopravy uhlí

Cílem rekonstrukce a modernizace bylo zvýšení spolehlivosti zauhlování včetně předcházení rizikům požáru a výbuchu uhelného prachu, která vycházejí z platné legislativy NV 406/2004 Sb., dále zajištění řízeného automatického vzorkování dodaného i spotřebovávaného paliva a separace kovů.

Celkem se rekonstrukce týkala 6 pasových dopravníků ( délky od 40 do 220 metrů, šířka pasů 1000 mm ).

Předmětem rekonstrukce byli následující zařízení a práce :

  • kompletní demontáž dopravníků
  • kompletní nátěry ocelových konstrukcí dopravníků
  • výměna poškozený válečkových stolic a válečků
  • dodávka nových pryžových pasů, nových stěračů
  • dodávka dopadových loží a násypných vedení
  • dodávka nových pohonů, nových poháněcích a vratných bubnú
  • dodávka nových svodek přesypů z hardoxu
  • demontáž stávajících separátorů kovů a dodávka 2 ks nových separátorů + indikátory kovů a značkovače
  • demontáž stávajícího vzorkovače a dodávka nového automatického vzorkovače s odběrem z linky A, B
  • dodávka technologie mlžení na přesypech dopravníků T6/T7 a T7/T8 linek A, B