Semimobilní míchací centrum stavební směsi

Míchací centruje skládá ze 4 ocelových sil ( objem 80 m3 ). Naskladňování sil probíhá z autocisteren.

Expediční výkon centra je navržen na 80 tun/hod.

Celkem se dávkují 4 komponenty ( vápno, popílek, odprašky vápna, pecní prach ). Vlastní vážení zajišťují šnekové dopravníky, uložené na tenzometrech. Vyhodnocovací jednotka pak předává signál na frekvenční měnič, který řídí otáčky rotačního podavače a tím se mění množství dávkovaného materiálu. Přesnost vážícího systému činí ± 3%.

Zamíchání směsi pak probíhá v dvouhřídelové míchačce MEC 1500 ( kontinuální proces míchání ).

Expedice do autocisterny pomocí teleskopické vyskladňovací hubice.

Součástí dodávky byl kompresor, potřebné filtry, zajišťující jeho potřebnou kvalitu vzduchu, sušič ka vzduchu a vzdušník.

Celá technologie vč. nosné ocelové konstrukce a betonových  patek je navržena jako semimobilní, tzn. že veškeré konstrukce a technologii je možné za pomoci zdvihacích a manipulačních prostředků jednoduše demontovat a přemístit.