Skladování a doprava biomasy

V rámci investiční akce „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE v Synthesii a.s.“ naše firma dodala výše uvedený provozní soubor. Jako biomasu provozovatel používá peletky z biomasy.

V rámci díla jsme realizovali:

 • skladovací silo (objem 3000 m3)
 • příjem a naskladnění peletek - dopravní výkon 50 tun/hod (cca 90 m3/hod)
  • příjmový box pro vykládku kamionů
  • vyprazdňovací stanice big-bagů
  • dopravní trasa do sila - elevátor, redler
 • technologie vyprazdňování sila (vynášecí rotační šneková fréza, pasový dopravník s vážicí stolicí), dopravní výkon 7 tun/hod
 • pasový trubkový dopravník do denního zásobníku kotle (délka 270 m), dopravní výkon 15 tun/hod
 • zabezpečení technologie proti výbuchu dle ATEX