Skladování a doprava uhelného prachu

Dodaná technologie vyskladňování přepravních autocisteren, skladování uhelného prachu v sile 120 m3, doprava a dávkovací zařízení prachu a následnou pneumatickou dopravu do hořáku vypalovací rotační pece.

Dopravní trasa: rotační podavač + šnekový dopravník řízený FM, který dávkuje uhelný prach do směšovače.

Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu. Dopravní výkon je 8,55 m3 / hod.