Snížení prachových emisí na uhelné skládce

Předmětem stavby byla dodávka technologie manipulace, skladování a nakládky prachového uhlí. Cílem bylo snížit zátěž životního prostředí emisemi prachu.

Součástí dodávky byly:

  • 2 ks zásobníky ( nominální objem 290 m3/ks ) vč. vybavení :
  • Pásový vynášecí dopravník 2 ks, osová délka 3,9 m, dopravní výkon 350 tun/hod.
  • Na zásobníku jsou 2 ks podtlakové filtry vč. systému pro potlačení výbuchu. Každý filtr je na výpadu osazen rotačním podavačem.
  • Plnící hubice pro otevřenou nakládku, dopravní výkon 350 tun/hod.
  • Pasový dopravník, osová délka 209 m, dopravní výkon 500 tun/hod. Vybavení - dopadové lože, čelní a spodní stěrač, pochozí lávka, gravitační napínání.
  • Pasový dopravník otočný deponizační, osová délka 25 m, dopravní výkon 500 tun/hod. Vybavení - dopadové lože, čelní a spodní stěrač. Pohyb dopravníku zajišťuje elektromotor, umístěný na jednom ze čtyř kol.