Technologická linka na výrobu energetického paliva z flotačních odpadů/kalů

Zadání investora bylo zužitkovat uhelné kaly tj. snížit jejich vlhkost a umožnit tak jejich snadnou manipulaci a dopravu. Toto je řešeno mícháním uhelných kalů a vápna, čímž vznikne sypká směs, kterou je možno bez problému dopravovat běžnými dopravníky. Celá technologie se skládá z těchto hlavních částí:

  • příjmový zásobník uhelných kalů s rozdružovačem, pásovým podavačem a pásovým dopravníkem pro dopravu kalů do míchačky
  • skladování vápna ve dvou silech ( každé objem 90 m³ ), dávkování vápna šnekovými dopravníky do vážící nádoby
  • míchání uhelných kalů s vápnem ve vážené diskontinuální míchačce s výpadem do výsypky vynášecího dopravníku
  • výkon linky 80 tun/hod
  • expedice zamíchané směsi pomocí soustavy pásových dopravníků ( vynášecí a haldovací s pojezdem ) na haldu ( objem 700 m3 ) , nebo do železničních vagonů příp. do nákladních automobilů
  • kompresorové stanice pro výrobu tlakového vzduchu 6 bar, vzdušníku, úpravny tlakového vzduchu a rozvodů tlakového vzduchu
  • elektro, MAR, ASŘ, řídící systém