Technologie přípravy materiálu pro extruzní linky PVC

Nová technologická linka pro příjem, skladování, míchání a dopravu sypkých a granulovaných PVC materiálů pro zásobování nové výrobní haly extrudérů.

Příjem materiálu:

     - násypkou

     - autocisternami

10 ks skladovací sila 90 m3.

Dávkování, doprava a míchání surovin s výkonem 10t/hod. Doprava a dávkování do výroby k 20 ks extrudérů.

Zpětný příjem, skladování a zpracování odpadu z výroby a vrácení do výroby.