Třídící linka komunálního odpadu

Třídící linka je navržena na zpracovatelskou kapacitu 700 tun ročně.

Obsluha linky buď ručně, nebo pomocí malého manipulátoru nahrne odpad do příjmové části přibližovacího dopravníku, jehož pás je zapuštěn 250 mm pod úroveň podlahy. Přes šikmý vyvážecí dopravník je odpad dopravován na třídící dopravník. Vedle šikmého dopravníku je umístěna plošinka, kde je možno z toku materiálu ručně odebírat fólie a vhazovat je do kontejnerů.

Třídící dopravník je umístěn v klimatizované kabině, kde obsluha linky ručně vytřídí odpad do označených shozů. V 5 shozech budou umístěny integrované perforátory, které propíchují uzavřené obaly  (PET lahve, HDPE). Odpad je tříděn na : folie směsná drobná, HDPE, PET čirá, PET modrá, PET zelená, PET směs, TETRA PACK.

Zbytkový odpad jde až na konec třídícího dopravníku, kde přepadne na kolmý dopravník, zaústěný do kontejneru. Pod třídící plošinou je umístěno 7 vynášecích dopravníků s hradítky a se zásobníkem na vhazovaný odpad. Po naplnění těchto boxů obsluha pomocí kladkostroje otevře posuvná vrata zvoleného boxu a vynášecí dopravník vyhrne odpad na sběrný dopravník, který odpad dopraví do kontinuálního  lisu s automatickým vázáním ( namáhané plochy vyrobeny z oceli Hardox, hydraulický pohon ).