Třídící linka kovových odpadů

PS 01 – hrubé třídění. Vstupní surovina je pomocí nakladače založena do vstupní násypky, z které je vibračním podavačem nadávkována do linky. V lince je odpad roztříděn na frakci menší jak 400 mm a větší jak 400 mm pomocí třídiče, jehož vnitřní prostor je odsáván. Z frakce 0-400 jsou separovány kovové části.

PS-02 - jemné třídění. Výstupem jsou:

  • prachové podíly bez přísad kovů
  • železné kovy
  • neželezné kovy
  • hliník
  • barevné kovy
  • směs odpadu, kamení, nerez oceli

Výstupem jsou suroviny / kovy vhodné pro zpracování v průmyslu.

PS-03 - ruční dotřídění vstupní suroviny z PS01.

Vstupní surovina je zakládána na vstupní dopravník, v třídicí kabině ji poté obsluha roztřídí a pomocí gravitačních shozů padají do kontejneru pod kabinou. Kabina je průběžně odsávána. Nakládku zpracovaného materiálu a odvoz vytříděných surovin provádí manipulační technika.

Výkon linky činí 30 tun / hod.

Součástí dodávky byla i část elektro, ASŘ, tj. linku lze provozovat v plně automatickém režimu.